⇧ AUTOPROMOCJA ⇧

niedziela, 16 listopada 2014

Kościół Wniebowzięcia NMP i bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego

🔹Stare Miasto.
Po dłuższej przerwie wracamy na Stare Miasto, gdzie historia goni historię, a opowieści związane z konkretnymi budynkami fascynują od lat. Dziś opowiem o jednym z kościołów toruńskiej Starówki. Osadzona przy ul. Panny Marii monumentalna budowla utrzymana w stylu gotyckim, to jeden ze skarbów tej części miasta. Zresztą tutaj, co kawałek napotykamy na jakiś skarb, a gdy na tak małym obszarze jest ich tak wiele, przestajemy zwracać na to uwagę.
Kościół przez wieki był kilkukrotnie przebudowywany, zmieniał też właścicieli. Pierwsza wersja powstała pod koniec XIII wieku na potrzeby zakonu franciszkanów. Już w 1300 roku wprowadzono pierwsze poprawki architektoniczne: powiększono zakrystię. Wiemy również, że w 1351 roku doszło do pożaru, po którym zarządzono kolejną przebudowę. Widok tamtego kościoła odzwierciedlono na rysunku z XIX wieku.
kościół w latach 1351-1370
Wiek XIV był wiekiem ciągłych zmian. Obecny kształt świątyni - z drobnymi zmianami - to wizja architektów z trzeciej i czwartej ćwiartki XIV wieku.
Nim wejdziemy do środka, jeszcze kilka dat. W 1557 roku kościół przejmują protestanci, a klasztor przechodzi w ręce miasta, które w 1565 otwiera szkołę ewangelicką, trzy lata później przekształconą w gimnazjum. Po tumulcie toruńskim w 1724 r. kościół zostaje odebrany luteranom i przekazany bernardynom. Taki stan rzeczy trwał aż do 1821 roku, kiedy to świątynia stała się kościołem parafialnym. Do końca XIX wieku rozebrano część klasztoru, a w samym kościele usunięto elementy grożące zawaleniem, przeprowadzono również gruntowny remont.
Od lipca 1938 do wybuchu II wojny światowej, wikariuszem parafii był ks. Stefan Wincenty Frelichowski, który 11 września 1939 roku, wraz z 700 innymi mieszkańcami Torunia został aresztowany przez okupanta i osadzony najpierw w Forcie VII, a kilka miesięcy później przewieziony do obozu przejściowego w Gdańsku. Zmarł pod koniec wojny, 23 lutego 1945 roku w obozie w Dachau na tyfus plamisty i zapalenie płuc. Dokładnie 40 lat później relikwie księdza w postaci palców zostały zamurowane w południowej ścianie kościoła, a 30 marca 2001 roku kapłan został drugim patronem parafii przy ul. Panny Marii.
dwaj zbrodniarze wojenni: Albert Forster, Hans Frank 
wraz z nazistowską świtą w czasie wizytacji okupowanego Torunia
Kościół na przestrzeni wieków zmieniał nazwy. W okresie średniowiecza, co przez niektórych historyków jest kwestionowane, nosił wezwanie Narodzenia NMP, a okresie bernardyńskim Zwiastowania NMP. Dziś mówimy o nim "kościół Marii Panny", niekiedy "kościół Mariacki".
lata 1929-1933
W 1626 roku w kościele, w specjalnie stworzonym mauzoleum, pochowano zmarłą rok wcześniej, szwedzką królewnę Annę Wazównę, siostrę króla Zygmunta III Wazy.
Obecnym proboszczem parafii jest ks. Józef Nowakowski. Kościół ma również swoją stronę internetową, a od 2000 roku wydaje biuletyn.
Kościół Mariacki jest w bliskim sąsiedztwie kościoła pw. Ducha Świętego oraz Ratusza.

L   O   K   A   L   I   Z   A   T   O   R
zobacz całą mapę "Po Toruniu" >>>

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz