⇧ AUTOPROMOCJA ⇧

wtorek, 10 października 2017

KSIĄŻKA #29 | „Henryk Stroband (1548-1609) – burmistrz toruński” – praca zbiorowa

Mam przed sobą kolejną publikację z serii Biblioteka ToMiTo. Nie jest to jakieś opasłe tomiszcze, wręcz przeciwnie – książka ma niewiele ponad 100 stron i składa się z czterech rozdziałów/artykułów. Wszystkie krążą wokół jednej postaci – Henryka Strobanda, burmistrza, który odmienił Toruń. 

Autorem pierwszego tekstu i jednocześnie redaktorem całości jest Krzysztof Mikulski, autor m.in. kilku artykułów publikowanym w „Roczniku Toruńskim”. W rozdziale Toruń w drugiej połowie XVI i na początku XVII wieku, Autor kreśli szerszy kontekst historyczny i geopolityczny obraz Torunia, w którym funkcjonowali, i jakim rządzili Strobandowie. To także swego rodzaju wstęp do kolejnych artykułów.

W rozdziale II Strobandowie w Toruniu Michał Targowski opisuje genezę pojawienia się Strobandów w naszym mieście. Swoją uwagę skupia na przodkach Henryka: Christianie i Janie – dziadku i ojcu naszego głównego bohatera, a także jego potomkach. Burmistrzowski ród istniał w Toruniu przez blisko dwa wieki, ale to właśnie za czasów Henryka Strobanda przeżywał swój moment kulminacyjny. Każde kolejne pokolenie oznaczało pomniejszanie majątku, utratę władzy i powolny upadek Strobandów, aż do ich całkowitego zniknięcia z przestrzeni Torunia.

Rozdział III napisał Janusz Małłek. W swym tekście skupia się na życiorysie Henryka Strobanda, opisuje przeprowadzone przez niego reformy i rozbudowę Torunia. Z rozdziału Burmistrz Henryk Stroband (1548-1609), reformator instytucji miejskich i współtwórca Gimnazjum Akademickiego w Toruniu wyłania się obraz człowieka, który miał pomysł na miasto i wiedział, jak usprawnić jego funkcjonowanie. Dziś powiedzielibyśmy o nim „prawdziwy gospodarz i wizjoner”.

Tę opinię potwierdza Piotr Birecki w ostatnim rozdziale Toruń burmistrza Henryka Strobanda, czyli miasto doskonałe. Niestety, Autor tekstu w wielu miejscach znacząco oddala się od tematu, przez co jego artykuł może wydawać się chaotyczny. I o ile pozostali Autorzy potrafili odejść od języka typowo naukowego, o tyle Pan Birecki temu nie podołał. A szkoda, bo publikację odebrałem jako książkę popularyzatorską, mającą przybliżyć torunianom postać Henryka Strobanda i dzieje jego rodziny. Ostatni rozdział nieco psuje ten odbiór i tak naprawdę niczego nowego nie wnosi.

Pomijając rozdział IV, uważam, że publikacja zasługuje na Waszą uwagę, przybliża bowiem najważniejszą postać Torunia z przełomu XVI i XVII wieku. A jeśli chcecie poznać sylwetkę burmistrza od razu i w skrócie, odsyłam Was do mojego artykułu Zdrój Henryka Strobanda, który zresztą powstał w oparciu o niniejszą książę.

ISBN: 978-83-7611-825-3
wydawca: Adam Marszałek | ToMiTo
ilość stron: 104
rok wydania: 2010
typ okładki: miękka
seria: Biblioteka ToMiTo

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz